Informacje

Kampania edukacyjna „Woda – naturalnie ze źródła” miała na celu promowanie korzyści płynących z regularnego picia wody i tym samym zmianę postaw oraz zachowań w kwestii spożywania naturalnej wody butelkowanej. Organizacją i inicjatorem kampanii była Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”.

Decyzja o rozpoczęciu kampanii „Woda – naturalnie ze źródła” była podyktowana głównie niską świadomością społeczną na temat pozytywnego wpływu wody na zdrowie ludzkie. Mimo licznych wezwań od lekarzy, dietetyków, kosmetologów i mediów, spożycie naturalnej wody butelkowanej w Polsce pozostawało na niskim poziomie. Tylko 44% Polaków deklarowało regularne picie wody. Zaniepokojenie budziło także to, że aż 61% Polaków sięgało po wodę dopiero, gdy czuli pragnienie.

W stosunku do innych krajów Unii Europejskiej byliśmy znacznie w tyle. Gdy przeciętny Europejczyk spożywał około 106 litrów naturalnych wód butelkowanych rocznie, średnie spożycie w Polsce wynosiło około 65 litrów. Z przeprowadzonych badań dla Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” wynikało, że zaledwie 10% Polaków spożywało codziennie zalecaną ilość naturalnej wody butelkowanej. Dr Mieczysław Kucharski z Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” zauważył, że Polacy w zasadzie nie rozróżniali rodzajów wód butelkowanych.

Ogólna wiedza Polaków na temat wody była podstawowa. Większość była świadoma potrzeby picia co najmniej półtora litra wody dziennie, ale jeśli chodziło o szczegółowe informacje dotyczące naturalnej wody butelkowanej, wiedza była bardzo ograniczona. Wielu Polaków nie rozróżniało rodzajów wód i nie zwracało uwagi na etykiety.

Dane sprzedażowe jasno pokazywały, że Polacy spożywali naturalną wodę butelkowaną głównie latem. „Chcemy tę tendencję zmienić. Kampania oprócz edukacji ma służyć między innymi promocji spożywania naturalnych wód butelkowanych nie tylko w sezonie letnim, ale również poza nim. We współpracy z tak ważnym środowiskiem opiniotwórczym, jakim są media, pragniemy informować polskich konsumentów o konieczności picia wód w opakowaniach oraz o korzyściach płynących z nawyku picia tychże wód. Polacy powinni pić naturalną wodę butelkowaną nie tylko okazjonalnie, ale codziennie, ponieważ tego wymaga organizm człowieka” – podkreślał Wojciech Rutkowski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”.

Na stronie można było znaleźć praktyczne wskazówki od ekspertów wspierających kampanię, takich jak doc. dr n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, dr n. farm. Teresa Latour, Halina Osińska oraz dr Mieczysław Kucharski. Kampania była finansowana przez członków Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” – producentów naturalnych wód butelkowanych.